HOMEPOČETNA
ORGANISATIONAL UNITSRADNE JEDINICE
CEMETERYGROBLJA
Bare CemeteryGroblje Bare
Vlakovo CemeteryGroblje Vlakovo
Lav CemeteryGroblje Lav
Stadium CemeteryMezarje Stadion
Saint Mark's CemeteryGroblje Sveti Marko
Saint Joseph's CemeteryGroblje Sveti Josip
Cemetery of Saint Arhangels, George and GabrielGroblje Sveti Arhanđeli, Georgije i Gavrilo
Saint Michael's CemeteryGroblje Sveti Mihovil
Obad CemeteryMezarje Obad
Jewish CemeteryJevrejsko groblje
Alifakovac CemeteryMezarje Alifakovac
SERVICESUSLUGE
INFORMATIONINFORMACIJE
Procedures in the Case of DeathProcedure u slučaju smrti
Burial ProceduresProcedure oko ukopa
Reservation of GravesidesRezervacije grobnih mjesta
Ceding of GravesiteUstupanje grobnog mjesta
Information on Text Messaging ServiceObavijest o SMS usluzi
Information on Info KiosquesObavijest o INFO kioscima
Bank accountsTransakcijski računi
DATABASESBAZE PODATAKA
CONTACTSKONTAKTI
VIDEO ARCHIVEVIDEO ARHIVA
WELL-KNOWN PERSONSPOZNATE LIČNOSTI

O NAMA

ABOUT US

Stacks Image 577
Stacks Image 580

KJKP „Pokop d.o.o.“ Sarajevo osnovano je 1946. godine. Iste godine formirana je i "Uprava gradskih grobalja".
Današnje KJKP „Pokop d.o.o.“ Sarajevo nastalo je 1974. godine spajanjem te dvije ustanove, a registrovano je kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa.
Preduzeće je privredno društvo sa kapitalom 100% državnog vlasništva čiji je osnivač
Kanton Sarajevo.

KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje sa devet komunalnih grobalja ukupne površine cca 879.000 kvadratnih metara i odgovorno je za poslove organizovanja ukopa i održavanja sljedećih sarajevskih grobalja:
Bare, Lav, Stadion, Sv. Josip, Sv. Marko, Sv. Arhanđeli, Georgije i Gavrilo, Sv. Mihovil, Obad, Vlakovo i Jevrejsko groblje.

Uz pomoć
Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP "Pokop" je na groblju Vlakovo izgradio i pustio u funkciju kolumbarij i rozarij i obezbijedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih lica za sve monoteističke religije i ateiste. Jedan od značajnijih projekata bio je projektovanje i izgradnja Komemorativnog Centra Sarajevo.

The KJKP “Pokop d.o.o.” Sarajevo (“Burrial Ltd.”) was founded in 1946. It established the City Cemeteries Administration in the same year.
Today's KJKP “Pokop d.o.o.” Sarajevo was founded in 1974 by the merger of the two institutions, and is registered as a legal entity independently performing the activities of special social interest.
It is a business company with a 100% state-owned capital, whose founder is the
Sarajevo Canton.

The KJPK “Pokop d.o.o.” controls and manages nine municipal cemeteries with a total area of ​​approximately 879,000 square meters and is responsible for the activities of organizing burials and maintaining the following cemeteries of Sarajevo:
Bare, Lion Stadium, St. Joseph, St. Mark, St. George Archangels, George and Gabriel, St. Michael, Obad, Vlakovo and Jewish Cemetery.

With the assistance of the
Sarajevo Canton Assembly, the Sarajevo Canton Government and the Ministry of Physical Planning and Environmental Protection of the Sarajevo Canton, the KJKP “Pokop” built and put into operation a columbarium and rosarium at the Vlakovo Cemetery, providing a sufficient number of gravesites for burial of the deceased for all monotheistic religions and atheists. One of the major projects was the design and construction of the Memorial Centre in Sarajevo.


Stacks Image 1769
Stacks Image 1771
Stacks Image 1795
Stacks Image 1799
Stacks Image 1797
Stacks Image 1
Stacks Image 138

KOMEMORATIVNI CENTAR SARAJEVO

SARAJEVO COMMEMORATION CENTAR


Komemorativni centar Sarajevo svečano je otvoren 09. maja 2008. godine.
Centar se nalazi na pristupnom trgu groblja Bare.
Opremljen je najsavremenijom audio-video i internet tehnologijom kojom je omogućeno direktno praćenje najavljenih događanja u Centru, snimanje na DVD i arhiviranje komemoracija.

The Commemoration Center Sarajevo was opened at a ceremony held on 9 May 2008.
The Center is located at the access square of the Bare City Cemetery.
It his equipped with the state-of-the-art video/audio as ell as Internet technology that enables live transmission of announced events in the Center, as well as the recording on DVD and archiving of commemorations.